محبوب ترین دسته ها

جستجوی کار و پروژه در دسته بندی
دسته بندی

امور مربوط به سفارشات دوخت و دوز، بافندگی و خیاطی اختصاصی با نظر کارفرما در این دسته بندی قرار می گرد.

مشاهده 
دسته بندی

خدمات مرتبط با ترجمه فیلم، موسیقی، متن | تایپ مقاله، متن، پایان نامه و کتاب در این دسته بندی قرار می گیرد.

مشاهده 
دسته بندی

امور مرتبط با تهیه انواع صنایع دستی سفارشی در این دسته بندی قرار می گیرند.

مشاهده 
دسته بندی

خدمات برنامه نویسی، طراحی سایت، طراحی گرافیکی، جلوه های ویژّ کامپیوتری و کلیه امور کامپیوتری و اینترنتی در این دسته بندی قرار می گیرند

مشاهده 

چه مهارتی دارید؟

برای ارسال پیشنهاد، وارد فهرست پروژه ها شوید. فهرست پروژه ها با مهارت شما لیست میشود. که شما مهارت آن را دارید پیشنهاد های صمیمانه و منصفانه ای بفرستید تا کارفرما پیشنهاد شما را انتخاب کند. پس با قدرت شروع کنید.

ارسال درخواست و دریافت پیشنهاد!

شما یک ایده یا یک کار دارید اما مهارت ندارید نگران نباشید کافیست پروزه را در سایت ارسال کنید تا متخصصین مشاور باما، برای شما پیشنهادهای جذابی بفرستند و از بین پیشنهادهای مختلف بهترین را انتخاب و کار را شروع کنید.

پروژه های اخیر

پروژه های اخیر در زیر نمایش داده میشود.

آخرین سرویس ها

متخصصین مشاور باما چه سرویس هایی ارائه میدهند: