جزئیات سرویس

مشاوره فنی و حقوقی پرونده های سایبری

با توجه به نیاز امروزه و مسائل و مشکلات فنی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد و اغلب نیاز به کارشناسی فنی دارد، لذا لزوم وجود داوری در پرونده های فناوری اطلاعات، مشاوره و راهنمایی در پرونده های قضائی این حوزه، قیمت گذاری بر روی نرم افزار ها و وب سایت های اینترنتی، تامین امنیت شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، ایمیل و نرم افزار های تحت وب از اهمیت زیادی برخوردار است و من می توانم این خدمات را به صورت دور کاری یا در موارد حساس در داخل و خارج از ایران به شما ارائه نمایم.

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس