فناوری اطلاعات - مدیریت محتوای سایت

  • هزینه پروژهبرآورد ساعت 18 ﷼ برای 40 ساعت

روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در…

  • سطح پروژهسطح معمولی
  • مدت زمان پروژه3 تا 6 ماه
  • نوع شغلنوع شغل : از راه دور
  • نوع پروژهنوع پروژه : قیمت ساعتی
  • مهلت پروژهمنقضی شده
  • بوشهر
  • سطح پروژهذخیره
  • نمایش پروژه